پیتزا خونه صاحب الزمان

اواخر سال 1394 جرقه ای آتش این کسب و کار جدید را در ذهن ما روشن کرد و خیلی زود برنامه ریزی برای راه اندازی آن آغاز شد. فاز مطالعاتی و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) تا فروردین سال 1395 طول کشید و در اردیبهشت 1395 اولین شعبه پیتزاخونه افتتاح شد. این شروع… ادامه خواندن پیتزا خونه صاحب الزمان

پیتزاخونه

مرورگر شما از پخش ویدئو آنلاین پشتیبانی نمی کند مرورگر شما از پخش ویدئو آنلاین پشتیبانی نمی کند مرورگر شما از پخش ویدئو آنلاین پشتیبانی نمی کند اواخر سال 1394 جرقه ای آتش این کسب و کار جدید را در ذهن ما روشن کرد و خیلی زود برنامه ریزی برای راه اندازی آن آغاز شد.… ادامه خواندن پیتزاخونه

×
سایت ادرس مهارتو صرفا معرفی بوده و صحت اطلاعات را تایید یا رد نمیکند. برای اطلاعات و ادرس مهارتو را سرچ کرده و جدیدترین مطالب ما را به صورت رایگان بخوانید.