برچسب: مراغه استان شد

  • استان مراغه

    Maragheh (Persian: مراغه‎, Azerbaijani: ماراغا[citation needed]), also Romanized as Marāgheh; also known as Marāgha),[3] is an ancient city and capital of Maragheh County, East Azerbaijan Province, Iran. Maragheh is on the bank of the river Sufi Chay. The population consists mostly of Iranian Azerbaijanis who speak the Azerbaijani language. It is 130 kilometres (81 mi) from […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.