برچسب: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه سهامی عام

  • سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

     شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نشانی اینترنتی csdiran.com در سال 1384 توسط سازمان بورس اوراق بهادار راه اندازی شده و وظیفه ثبت ، نگهداری ، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه را بر عهده دارد .  برای مشاوره شرکت سپرده گذاری مرکزی  برای مشاوره شرکت سپرده گذاری مرکزی    بازار بورس در […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.