برچسب: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

  • سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

     شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نشانی اینترنتی csdiran.com در سال 1384 توسط سازمان بورس اوراق بهادار راه اندازی شده و وظیفه ثبت ، نگهداری ، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه را بر عهده دارد .  برای مشاوره شرکت سپرده گذاری مرکزی  برای مشاوره شرکت سپرده گذاری مرکزی    بازار بورس در […]

  • سپرده گذاری مرکزی

    اعضای جدید حقوقی هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت انتخاب شدند. ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، یادآور اولین سالگرد آزاد سازی سهام عدالت برای جامعه نزدیک به ۵۰ میلیون نفری در کشور است. تلفن: 02142365000، 02142315 نمابر: 02142365186 ایمیل: info@csdiran.ir […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.