برچسب: حرم عبدالعظیم حسنی سایت

  • حرم عبدالعظیم حسنی

    The Shāh Abdol-Azīm Shrine (Persian: شاه عبدالعظیم‎), also known as Shabdolazim,[1][2][3] located in Rey, Iran, contains the tomb of ‘Abdul ‘Adhīm ibn ‘Abdillāh al-Hasanī[4] (aka Shah Abdol Azim). Shah Abdol Azim was a fifth generation descendant of Hasan ibn ‘Alī[4] and a companion of Muhammad al-Taqī.[4] He was entombed here after his death in the […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.