حجره ۲۴

In geometry, the 24-cell is the convex regular 4-polytope[1] (four-dimensional analogue of a Platonic solid) with Schläfli symbol {3,4,3}. It is also called C24, or the icositetrachoron,[2] octaplex (short for “octahedral complex”), icosatetrahedroid,[3] octacube, hyper-diamond or polyoctahedron, being constructed of octahedral cells. The boundary of the 24-cell is composed of 24 octahedral cells with six… ادامه خواندن حجره ۲۴

×
سلامتی بزرگترین دارایی انسان است برای سلامتی خودتان و عزیزانتان مهارتو را سرچ کرده و جدیدترین مطالب ما را به صورت رایگان بخوانید.