برچسب: امین آباد

  • امین آباد

    ایرنا نوشت: بیمارستان روانپزشکی امین آباد به صدسالگی خود نزدیک می شود، بیمارستانی که صد سال داستان تنهایی افراد مختلفی را در دل خود نهفته دارد و تغییرات زیادی در این سال ها داشته است. از نخستین روزی که بیماران را از سراسر کشور جمع آوری کردند و به این بیمارستان فرستادند تا امروز، این […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.