مرداب نشتارود

مرداب نشتارود
مرداب نشتارودایران، مازندران، ۵ کیلومتری تنکابن، نشتارود

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

ایران، مازندران، ۵ کیلومتری تنکابن، نشتارود

مرداب نشتارود

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

مرداب نشتارود در پنج کیلومتری تنکابن و در مرکز شهر نشتارود قرار دارد. با سه کیلومتر طول و ۵۰ متر عرض، تقریبا تمام کوچه‌های شمالی جنوبی شهر نشتارود، به مرداب نشتارود منتهی می‌شود. این مرداب محل تخم‌گذاری ماهی‌های کپور، سفید، کفال و اردک‌ماهی است و در فصل زمستان نیز می‌توان در آن شاهد مرغابی و خودکا بود. اگر به صید و صیادی علاقه دارید، می‌توانید مکانی زیبا، آرام و دل‌انگیز را در کناره‌های این مرداب بیابید.

ایران، مازندران، ۵ کیلومتری تنکابن، نشتارود

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

روی نقشه همه هتل‌ها، رستوران‌ها و دیدنی‌های اطراف را ببینیدlayers رستوران ها هتل ها دیدنی هاfunction restaurantToggle(){var isChecked=$(“#restaurantCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/restaurants.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/restaurants.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
function hotelToggle(){var isChecked=$(“#hotelCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/hotel.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/hotel.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
function attractionToggle(){var isChecked=$(“#attractionCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/attraction.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/attraction.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
$(‘body’).delegate(‘.map-filter__btn’,’click’,function(){$(this).next(‘.map-filter’).slideToggle(‘fast’)});

var suggestJsonList={“title”:”مقاصد پیشنهادی”,”suggest”:[{title:”تهران، ایران”,slug:”/dir/تهران-118-ci/”},{title:”مشهد، ایران”,slug:”/dir/mashhad-28516-ci/”},{title:”کیش، ایران”,slug:”/dir/kish-435-ci/”},{title:”شیراز، ایران”,slug:”/dir/shiraz-262-ci/”},]};

var attractionDefault=[{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:44,”title”:”اردبیل”,”slug”:”ardabil”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:20015,”title”:”سرعین”,”slug”:”Sarein”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:361,”title”:”آستارا”,”slug”:”astara”,”provinceSlug”:”Gilan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان گیلان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:25463,”title”:”آنتالیا”,”slug”:”antalya”,”provinceSlug”:”Antalya”,”countrySlug”:”turkey”,”countryTitle”:”ترکیه”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آنتالیا”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113256,”title”:”گرجستان”,”slug”:”georgia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:113350,”title”:”ارمنستان”,”slug”:”armenia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:27047,”title”:”باکو”,”slug”:”Baku”,”provinceSlug”:”baku”,”countrySlug”:”azerbaijan-republic”,”countryTitle”:”جمهوری آذربایجان”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”بخش باکو”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113230,”title”:”بلغارستان”,”slug”:”bulgaria”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1}];

var tourDefault=[{“id”:620,”title”:”تور ایران”,”slug”:”ایران”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:344,”title”:”تور استانبول”,”slug”:”استانبول”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:547,”title”:”تور مشهد”,”slug”:”مشهد”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:586,”title”:”تور کیش”,”slug”:”کیش”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:345,”title”:”تور آنتالیا”,”slug”:”انتالیا”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:398,”title”:”تور گرجستان”,”slug”:”گرجستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:555,”title”:”تور شیراز”,”slug”:”شیراز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:535,”title”:”تور اصفهان”,”slug”:”اصفهان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:319,”title”:”تور ارمنستان”,”slug”:”ارمنستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:317,”title”:”تور باکو”,”slug”:”باکو”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:533,”title”:”تور اردبیل”,”slug”:”اردبیل”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:324,”title”:”تور دبی”,”slug”:”دبی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:338,”title”:”تور تایلند”,”slug”:”تایلند”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:410,”title”:”تور مالزی”,”slug”:”مالزی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:584,”title”:”تور قشم”,”slug”:”قشم”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:3,”title”:”تور تابستان ۹۸”,”slug”:”تور-تابستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6},{“id”:7,”title”:”تور پاییز ۹۸”,”slug”:”تور-پاییز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6}];

var hotelDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2}];

var internalCityList={isRtl:true,results:[{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Imq)”,code:”imq”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مسجد سلیمان (Qmj)”,code:”qmj”,cityTitle:”مسجد سلیمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”امیدیه (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”امیدیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سمنان (Snx)”,code:”snx”,cityTitle:”سمنان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندرلنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندرلنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جزیره لاوان (Lvp)”,code:”lvp”,cityTitle:”جزیره لاوان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},],};var destinationInternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”جزیره کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”جزیره کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Mku)”,code:”mku”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ابوموسی (Aeu)”,code:”aeu”,cityTitle:”ابوموسی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آغاجاری (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”آغاجاری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر لنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندر لنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},],};var externalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};var destinationExternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};

var restaurantDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2}];

کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کجارو تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

خانه » استان ها و شهرهای ایران » استان مازندران » نشتارود » مرداب نشتارود

مرداب نشتارود در مرکز شهر و به طول ۳ کیلومتر و عرض ۵۰ متر و عمق ۶ تا ۱۰ متر همانند مرداب انزلی و بابلسر موقعیت کم نظیری را برای جلب وجذب گردشگران در این منطقه فراهم آورده است.

در شرایطی که اغلب قریب به اتفاق رودخانه های غرب مازندران، کم عمق، پر سرعت، دارای بستری سنگلاخی و ناپایدار و از همه مهمتر، سیل پذیرند، رودخانه ای که از سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و از جنگل معروف خشکه داران و مزارع نشتارود گذشته و سرانجام از وسط بازار نشتارود عبور می کند و به دریا می ریزد، به عکس همه رودهای این منطقه، نسبتا عمیق و آرام است آنقدر آرام که لقب مرداب گرفته است.

مرداب نشتارود

مرداب چسبیده به شهر است و تقریبا انتهای تمام کوچه های شمالی جنوبی شهر نشتارود، به مرداب نشتارود می رسد. مرداب محل تخمگذاری ماهی های کپور، سفید، کفال و اردک ماهی و… است و در فصل زمستان هم می توان در آن شاهد مرغابی و خودکا بود اگرعلاقمند به صید و صیادی هستید می توانید مکانی زیبا آرام و دل انگیز را در کناره های این مرداب بیابید.

نَشتارود یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در ۵ کیلومتری تنکابن و مرکز بخش نشتا شهرستان تنکابن است. شهر نشتارود دارای روستا های فراوان و قدیمی بوده و از سال ۱۳۳۵ دارای شهر داری مستقل می باشد.

نشتارود بعلت نزدیکی مناطق سرسبز کوهستانی به سواحل دریای خزر در فصل گرما و تعطیلات…

مرداب کندوچال در میان جنگل انبوه فین چالوس قرار گرفته است. این تالاب یک هکتار…

ایران کشوری با جاذبه های گردشگری فراوان است. ظرفیت گردشگری در ایران بسیار زیاد است…

درود خدمت دوستان اصلا مرداب وجود نداره اولش میگم ک بیخودی به امید مرداب که شبیه مرداب انزلی باشه اونجا ندید رودخانه که از جنگل شروع میشه بعد از گذر از چند روستا میرسه به بین نشتارود و کتری (kotra) و در یک قسمت شدت اب کم میشه که برای ماهیگیری در فصل گرم خوبه ولی نه محلی ها آدرس درست میدن و نه دوست دارن ما اونجا ماهیگیری کنیم اونقدر هم زباله و چوب و تیکه لباس و سنگ و غیره داره که فقط باید با شناور یا فلای ماهیگیری کرد .
(( قبلش من یه خاطره از یک دوست بگم . اخر چشمه کیله واستاده بودم لنسر گذاشتم زمین خسته از اینکه سالی دارم ولی بلد نیستم استفاده کنم چند باری هم انداختم فیلم های اینترنت هم کمکی نکرد دیگه نشستم تا اینکه دیدم یه مرد میانسال رسید اولش فکر کردم از شیلات اومده گیر بده چون فصل ماهی آزاد بود و معمولا اونجا گیر میدن بعد دیدم میگه شیلات چادر زده میاد بهت گیر میده جمع کن گفتم ، که بلد نیستم و میخوام یاد بگیرم قبلش هم به یکی دو تا از اشنا ها که مازندران زندگی میکردن و ماهیگیر حرفه ای بودند گفتم بهم سالی زدن یاد بدید می گفتند که خیلی سخته یاد نمیگیری و چند سال طول می کشه دستت راه بی افته خلاصه کل داستان رو گفتم طرف‌گفت من هم زیاد بلد نیستم ولی تور رو بیار ببینم من هم که فهمیده بودم طرف استاده نمیخواد رو کنه سر از پا نمی شناختم برای آموزش گفت بنداز انداختم اشتباهات اولیه رو توضیح داد و رفع کرد خودش چهار مرتبه انداخت و از زوایای مختلف کاملا برسی کردم دیدم کاملا اشتباه میکردم حالا موقع پس دادن آموزش بود انداختم واقعا عالی بود تور کاملا روی رودخانه پهن شد انگاری موشک ساخته بودم خیلی حال کردم منظورم اینه آدم خوب هنوز پیدا میشه ولی اونقدر بی مهری میشه به مردم که کمتر کسی به دیگری کمک میکنه))
من که واقعا ار رفتار بعضی ها تو شمال شرمنده میشم نمیدونم حال دادن اون بنده خدا رو در نظر بگیرم یا بی ادبی اینها رو. یکی نیست بگه اخه اینجا اگه مرداب بشه برای خودتون که خوبه و نونتون تو روغنه کلی توریست میاد خونه اجاره میدید و غیره فقط تو فکر این هستند که تهرانی ها همه حق کل ایران رو خوردن یکی نیست بگه پدر بیامرز خود مردم تهران هم زیر ۱۰۰ ساله که مهاجرت کردن و تهران ،تهران شده .امیدوارم همه اونقدر مطالعه و فرهنگ پیدا کنند که اهداف بلند مدت و سود آور برای شهر و کشور درست کنن و نه نفرین و دشمنی .

مایه جمعه وقت گذاشتیم ورفتیم اصلا ساکنان اونجا میگفتن مرداب؟چیه مگه دیدن داره….قایق وهیچی هم نداره ….اصلا جایی نبود که ازنزدیک بریم کنارمرداب…قبل ازپل ازیه کوچه نزدیک شدیم به مرداب….مثله یه جای شخصی بود که چند نفر ماهیگیری میکردن وتهشم که به دریا میرسید ….البته فاضلاب وپسماندم که قشنگ لوله تهش میرسید به مرداب….یه جوری توگوگل زده بود که جاذبه گردشگری ما گفتیم چه جاییه….بدجور خورد توذوقمون

والا مسیرش رفتم ولی پیداش نکردم درست آدرس دهی نکردن و حفاری شده بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مرداب نشتارود ، جاذبه طبیعی شهر نشتارود که همه از آن گذر می کنند ولی نمی دانند در کنارشان جاذبه طبیعی قرار دارد شاید دلیل اصلی این موضوع مسئولین این شهر باشند که از این فرصت برای جذب گردشگر استفاده نکرده اند ، اگر از شهر گذر میکنید در مرکز شهر باید از روی پل فلزی عبود کنید ، مرداب نشتارود نیز در کنار همین پل و در سمت جنوب قرار دارد.

برای دست یافتن به این پاسخ که به مرداب نشتارود کجاست؟باید خیابان اصلی را به سمت کوه حرکت کنید تا خود را به رودخانه برسانید ، هرچند بی توجهی به این مکان کار را به جایی رسانیده است که مردم محلی این منطقه اگر این مکان را از آنها بپرسید به سختی کسانی باشند که از سوالتان تعجب نکنند.

این مرداب از کوه های مرکرداب در مرکز شهر و به طول ۳ کیلومتر و عرض ۵۰ متر و عمق ۶ تا ۱۰ متر همانند مرداب انزلی و بابلسر موقعیت کم نظیری را برای جلب وجذب گردشگران در این منطقه فراهم آورده است. در شرایطی که اغلب قریب به اتفاق رودخانه های غرب مازندران، کم عمق، پر سرعت، دارای بستری سنگلاخی و ناپایدار و از همه مهمتر، سیل پذیرند، رودخانه ای که از سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و از جنگل معروف خشکه داران و مزارع نشتارود گذشته و سرانجام از وسط بازار عبور می کند و به دریا می ریزد، به عکس همه رودهای این منطقه، نسبتا عمیق و آرام است آنقدر آرام که لقب مرداب گرفته است.مرداب چسبیده به شهر است و تقریبا انتهای تمام کوچه های شمالی جنوبی شهر نشتارود، شما را به مقصد می رساند. مرداب محل تخمگذاری ماهی های کپور، سفید، کفال و اردک ماهی و… است و در فصل زمستان هم می توان در آن شاهد مرغابی و خودکا بود اگرعلاقمند به صید و صیادی هستید می توانید  مکانی زیبا آرام و دل انگیز را در کناره های این مرداب بیابید.

گاهی اوقات قایق هایی در این منطقه برای سوار شدن وجود دارد که اندک فرصت تماشای این مرداب است ، هرچند نگهداری و مدیریت غیر اصولی ، فرصت تبدیل شدن به یک جاذبه بکر و زیبا را از این مرداب دریغ کرده است . نباید از این مرداب ، انتظار مردابی در دل جنگل و پوشیده از پوشش گیاهی در دل درختان سر به فلک کشیده را داشت ، اگر دلتان دیدن همچین مردابی را طلب کرده حتماً به مرداب هسل یا مرداب دیوک سری بزنید.

در صورتی که علاقمند به ماهیگیری هستید در این مرداب و رودخانه ای که در نزدیکی آن به دریا سرازیر می شود فرصت بسیار خوبی برای صید ماهی است.مرداب نشتارود

در به اجاره ویلا در نشتارد اقدام کردید و زمانی را برای پیاده روی و لذت بردن از آرامش ، دریا و ساحل پیدا کردید مرداب نشتارود مکان بدی برای گذر زمان نیست.

مرداب نشتارود در داخل شهر نشتارود قرار دارد و زمانی که از روی پل فلزی مرکز نشتارود رد می شوید در مرداب در ضلع جنوبی پل قرار دارد.

برای دسترسی به مرداب نشتارود خیابان اصلی جنوبی شهر را به سمت پایین بروید پس از گذر چند صد متری مرداب نشتارود را در سمت شرق خواهید دید.

برای اقامت در مرداب نشتارود به شما پیشنهاد می شود ویلایی را در نشتارود اجاره کنید .

اگر علاقمند به صید ماهی در نشتارود هستید رودخانه اصلی نشتارود در کنار مرداب نشتارود مکان مناسبی برای صید ماهی است.

پست قبلی

مرداب دیوک کلاردشت مردابی در دل جنگل در پیمبور کلاردشت

پست بعدی

جنگل دوهزار تنکابن ، جاذبه طبیعی تنکابن ، جنگل سه هزار تنکابن را ببینید


اگر می‌خواهید به استان‌های شمالی کشور سفر کنید، حتماً باید از قبل فکری برای اجاره ویلا کرده باشید. ادامه مطلب


اجاره ویلا مستقیم بدون واسطه از مهمترین بخش های سفر است ، واسطه ها با افزایش ناعادلانه قیمت علاوه بر… ادامه مطلب


آبشار آبنیک واقع در روستای آبنیک از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران است. برای دیدنش باید به… ادامه مطلب

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

اجاره ویلا مدرن به همراه تمامی… ادامه مطلب

اجاره ویلا کلاسیک در شمال با… ادامه مطلب

اقامتگاه اقتصادی ، هر فرد پیش… ادامه مطلب

ویلارابط (سایت رزرواسیون اینترنتی ویلا ، سوییت و اقامتگاه های ایران) اولین وب سایت اجاره در ایران است که از سال 1383 امکان رزرو و اجاره در بیش از صدها ویلا ، سوییت و اقامتگاه را برای مسافران فراهم نموده. ویلارابط همواره تلاش نموده با کیفیت ترین اقامتگاه های اجاره در شهر های گردشگرپذیر را ارایه نماید تا میهمانان ویلارابط با خیالی آسوده از بهترین ها لذت ببرند. کیفیت ارایه خدمات ویلارابط با بیش از ربع قرن بیانگر رضایتمندی گردشگران بوده است . همواره در زمان سفر میهمانان ویلارابط باید را راهش فکر کنند.

آیا شما حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام

آیا شما حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام

آیا از قبل حساب دارید؟ ورود

آیا از قبل حساب دارید؟ ورود

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. شما یک لینک برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

ایران، مازندران، ۵ کیلومتری تنکابن، نشتارود

اولین نفری باشید

که برای این مکان عکس یا ویدئو ارسال می‌کنید.

سلطان سفر ، سایتی برای عاشقان سفر است تا هم‌پای سفرهایشان باشد. ما به سفر ارزان و لذت بخش
اعتقاد داریم، تا هزینه‌ای که باید خرج تفریح و گردش شود، صرف اقامتگاه نشود. هدف ما در سلطان
سفر ایجاد نسل جدیدی از سایت‌های گردشگری است. مرجعی که اطلاعات و قیمت هتل ها، ویلا های
اجاره‌ای یا رزرو بهترین تور ها را جمع آوری می‌کند، اما با سایت های دیگر یک تفاوت بزرگ دارد.
سلطان سفر رزرو کننده نیست، یک متاسرچ حرفه‌ای است. این متاسرچ هر لحظه قیمت‌های سایت‌های مختلف
را بطور خودکار بروز نگه می‌دارد تا دیگر لازم نباشد ده‌ها سایت را بررسی کنید. کافیست با بررسی
نظرات کاربران و مقایسه قیمت‌ها، مناسب‌ترین هتل و ارزانترین قیمت را انتخاب کنید و سپس به سایت
رزرو کننده منتقل شوید.

علاوه بر مقایسه قیمت
رزرو هتل ،
تور داخلی ،
اجاره ویلا
و سوئیت ، می‌توانید در بخش جاذبه های سلطان سفر اطلاعات بیشتری در مورد
جاذبه های گردشگری
ایران کسب کنید و یا با انتشار عکس و توضیحات در تکمیل اطلاعات جاذبه‌ها مشارکت کنید.

خدمات ویزا

در این بخش از وب سایت مجله گردشگری تاپ توریست درباره مرداب نشتارود صحبت خواهیم کرد. برای آشنایی با این مرداب زیبا در استان مازندران در ادامه با ما همراه باشید.

تنکابن یکی از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران است. این شهرستان از سمت غرب به شهرستان رامسر، از شرق به شهرستان چالوس، از جنوب به رشته‌کوه‌های البرز و از شمال به دریای خزر متصل است. شهرستان باصفا و زیبای تنکابن با زیبایی های وصف ناپذیر طبیعت خود که در آن رودخانه ها، آبشارها، چشمه ها و سرسبزی و شگفتی خودنمایی می کند، یکی از بهترین انتخاب ها برای تجربه سفر به طبیعت است. یکی از شهرهای دیدنی تنکابن که با مرداب زیبای خود معروف است، شهر نشتارود است.

مرداب نشتارود (Nashtaroud) در 5 کیلومتری تنکابن و در مرکز شهر نشتارود قرار دارد. با سه کیلومتر طول و ۵۰ متر عرض، این مرداب به طور کامل در مرکز شهر قرار گرفته است و تقریبا تمام کوچه‌های شمالی جنوبی شهر نشتارود، به این مرداب منتهی می‌شود. این مرداب درواقع رودخانه‌ای است در تنکابن که به علت عمق و عرض زیاد جریانی بسیار آرام دارد و علت نام گذاری آن به عنوان مرداب نیز همین است.

   تبلیغات    

مرداب نشتارود

            | تور لحظه آخری استانبول | اجاره سوئیت در مشهد | اجاره ویلا در چالوساین مرداب محل تخم‌گذاری ماهی‌های کپور، سفید، کفال و اردک‌ماهی است و در فصل زمستان نیز می‌توان در آن شاهد مرغابی و خودکا بود. اگر به صید و صیادی علاقه دارید، می‌توانید مکانی زیبا، آرام و دل‌انگیز را در کناره‌های این مرداب بیابید.

سپنجا   

          | اجاره ویلا در ماسال | اجاره ویلا چالوس |

این مرداب در مرکز شهر و به طول ۳ کیلومتر و عرض ۵۰ متر و عمق ۶ تا ۱۰ متر همانند مرداب انزلی و بابلسر موقعیت کم نظیری را برای جذب گردشگران در این منطقه فراهم آورده است. رودخانه ای که از سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و از جنگل معروف خشکه داران و مزارع نشتارود گذشته و سرانجام از وسط بازار نشتارود عبور می کند و به دریا می ریزد و به عکس همه رودهای این منطقه، نسبتا عمیق و آرام است، آنقدر آرام که لقب مرداب گرفته است.

گاهی اوقات قایق هایی در این منطقه برای سوار شدن وجود دارد که اندک فرصت تماشای این مرداب است ، هرچند نگهداری و مدیریت غیر اصولی، فرصت تبدیل شدن به یک جاذبه بکر و زیبا را از این مرداب دریغ کرده است.

این مرداب در شهر نشتارود تنکابن قرار گرفته است. ابتدا باید از مسیر جاده تنکابن به عباس آباد در استان مازندران حرکت کنید تا به شهر نشتارود برسید، سپس برای دسترسی به مرداب خیابان اصلی جنوبی شهر را به سمت پایین بروید، پس از گذر چند صد متری مرداب را در سمت شرق خواهید دید.

مقالات گردشگری بیشتر بخوانید:


   تبلیغات    

                 تور کیش

دنیا جای بزرگی است ، برای اینکه فقط یک جا بمونی …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

جاهای دیدنی اتریش در این بخش از وب سایت مجله گردشگری تاپ توریست درباره جاهای دیدنی اتریش …

تورکیش از تهران یا مشهد یا تبریز را بررسی کنید

قیمت تور استانبول و آفرهای تور ترکیه را بررسی کنید

ساحل قرمز پانجین در این مطلب از وب سایت گردشگری تاپ توریست شما را …

بهترین شهرهای توریستی دنیا در این بخش از وب سایت مجله گردشگری تاپ توریست شما را …

ورود


نام کاربری یا نشانی ایمیل


رمز عبور

مرا به خاطر بسپار

مرداب نشتارود

مرداب نشتارود محل تخم گذاری ماهی هایی همچون: کفال، اردک ماهی، سفید و کپور است که در زمستان می توان شاهد دیدنی هایی مثل اردک و خودکا در این منطقه باشید.

تالاب نشتارود در فاصله پنج کیلومتری از شهر تنکابن در شهری به نام نشتارود قرار گرفته است. این مکان با دارا بودن طول ۳ کیلومتری و عرض ۵۰ متری به تمام کوچه های شمالی و جنوبی شهر منتهی می شود. باتلاق نشتارود محل نگهداری و تخم گذاری ماهی های کفال، سفید، کپور و اردک ماهی است که در فصل زمستان می توانید از منظره زیبا در کنار پرندگان مرغابی و خودکا لذت ببرید. این محل شگفت انگیز و جذاب مکانی برای صید و صیادی است که اگر علاقه دارید می توانید جایی دنج را در اطرافش برای تفریح انتخاب نمایید. در ادامه مطالب با مجله آرگا همراه ما باشید.

یکی از شهر های استان مازندران نشتارود نام دارد که در ایران قرار گرفته است. این شهر در ۵ کیلومتری تنکابن بوده و مرکز شهر نشتا است که دارای قدمتی کهن از روستا های زیادی تشکیل شده است. این شهر از سال ۱۳۳۵ جزو شهر های مستقل قرار گرفت که دارای شهرداری است.مرداب نشتارود

مردابی در مرکز شهر با سه کیلومتر طول و پنجاه متر عرض و شش تا ۱۰ متر عمق که شبیه به باتلاق انزلی با موقعیت کم نظیری در منطقه تنکابن به نام نشتارود، برای تفریح گردشگران قرار دارد. این تالاب با شرایطی عجیب از رودخانه غرب مازندران با سرعتی زیاد و عمق کم به طرف سنگلاخی ناپایدار و سیل پذیر می رود این رودخانه از سلسله جبال البرز سرچشمه می گیرد و از جنگل های معروف می گذرد و به طرف مزارع و در نهایت از بازار نشتا عبور می کند و به دریا می پیوندد این رود برخلاف دیگر رود های منطقه آرام و عمیق است آنقدر ملایم که آن را به اسم مرداب می خوانند. در اصل این مکان رودخانه ای بوده که از رشته کوه البرز نشات گرفته و بعد از گذشتن از جنگل های سرسبز و زمین های زراعی و کشاورزی به مرکز شهر نشتا می رسد و از بین بازار های این شهر گذشته و به تمام کوچه ها خاتمه می یابد. تالاب تقریبا با تمام کوچه های جنوبی و شمالی شهر چسبیده است.

به خاطر وجود کمبود بارش و خشکی زیاد رودخانه ها مرداب نشتارود با خشکی دریاچه هایش مواجه شده ولی هنوز پراز زیبایی های دیدنی است که گردشگران را به سمت خودش می کشد. با رفتن به این منطقه تفریحی می توانید ماهیگیری نمایید و با اجاره یکی از قایق ها به دیدن مناظر طبیعی اش بپردازید. با رفتن به این منطقه می توانید از دیگر جاذبه های اطرافش برخوردار شوید که عبارتنداز: غار آبی دانیال که در ۳۰ کیلومتری شرق تنکابن قرار دارد، پارک ملی خشکه داران در منطقه حفاظت شده، طبیعت زیبا روستا قلعه گردن، چشمه آبگرم فلکده در جنگل های تنکابن، جنگل سر به فلک کشیده دوهزار، آبشار سنگ بن چشمه، پارک جنگلی چالدره که بهترین زمان سفر به نشتارود در ماه های دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد می باشد.

منبع : آرگاچند آموزش کادوپیچی جذاب و لاکچری + فیلم


فیلم آموزش دو تزیین خیار و هویج در سه دقیقه (با فیلتر شکن وارد شو)


فیلم آموزش کشیدن چشم با مداد (با فیلتر شکن ببین)موهای گره خوردتو با این ترفندهای ساده باز کنمجرد موفق؟ چطوری ممکنه؟


اسموتی تروپیکال حرفه ای و خوشمزه رو توی خونه درست کن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

 

مرداب نشتارود کجاست؟ شهر نشتاود درفاصله ۵ کیلومتری شهسوار سابق و تنکابن امروزی واقع شده کهدارای روستاهای قدیمی و فراوان بوده و از سال ۱۳۳۵ دارای شهرداری بوده است.

مرداب نشتارود در مرکز شهر نشتارود واقع شده و اگه بیشتر از مرداب انزلی و بابلسر معروف نباشد کمتر از آن هم نیست.

بهتر است قبل از پرداختن به مرداب نشتارود چند کلمه ای در مورد مفهوم مرداب صحبت کنیم:

به مرداب “مانداب” یا “هور” هم گفته می شود و به قسمت فرورفته ای از سطح زمین میگویند که آب در آن مانده باشدو در اطراف و درونش گیاه های کوتاه و علف روییده باشد. مرداب در واقع به آبی اطلاق می شود که در جایی راکد و ساکن ماندهو بر خلاف رودخواه که جاری و در حال حرکته است مرداب حرکتی ندارد.مرداب نشتارود در واقع یک مرداب به معنای واقعی کلمه نیست. چون در حقیقت آب موجود در آن در حال حرکت استاما چون عمق و عرض زیادی دارد این حرکت خیلی به چشم نمی آیدمرداب نشتارود

سرچشمه مرداب نشتارود رودخونه ای سه کیلومتریست که از سلسله کوه های البرز سرچشمه می گیرد.این رودخانه از دل جنگل های معروف خشکه داران عبور می کند، از بین شالیزارهای نشتارود می گذردو مسیر بعدی آن که از نظر جغرافیایی برای نشتارود یک مزیت و برتری محسوب می شود، درست وسط بازار نشتارود است.اینجا وسط بازار نشتارود است که این رودخانه نامش به همان دلایل بالا ، به مرداب تبدیل می شود و بعد از آن به دریا می ریزد.تقریبا انتهای همه کوچه های حاشیه خیابان ۱۷شهریور که سمت کوه قرار دارهد به این مرداب ختم میشود.گونه های گیاهی و جانوری که به واسطه ی این مرداب در حال تکثیر و رشد هستند گواه این موضوع استکه این مرداب به تنهایی بخش مهمی از اکوسیستم نشتارود رواتامین می کند.

این مکان بسیار دیدنی ، محل تخم گذاری ماهی هایی از جمله “کپور“، “سفید“، “کفال“، “اردک ماهی” و … است.از دیگر نکات مهمی که حتماباید به آن اشاره کرد این است که در فصل زمستان این مرداب میزبان پرنده هایی مثل “خوتکا” و “مرغابی” و… هم می باشد.البته ناگفته نماند که بومیان شمال کشور بعضا در حق این گونه های جانوری کم لطفی هایی هم می کنند و این پرنده ها را به خاطر گوشتشان و منفعت مالی شکار می کنند و ضرر غیر قابل جبرانی به اکوسیستم منطقه وارد می کنند.اگر شما هم علاقمند به صید و صیادی هستید با حفظ قوانین شکار و حیات وحش می توانید از صید ماهی در این مرداب لذت ببرید.

گردشگران محترمی که به شهر نشتارود سفر می کنند برای دیدن این مرداب باید به مرکز نشتارود بروند. عرض ۵۰ متری این مرداب و عمق ۶ تا ۱۰ متری آن باعث دیده نشدن جریان رونده ی این مرداب است.جالب اینکه با وجود بارش های کم سال های اخیر و خشکسالی هایی که کم و بیش کشورمان دچارش شدهو باعث شده اکثر رودخانه های مازندران کم عمق، سنگ لاخی، ناپایدار و از همه مهمتر سیل پذیر شوند مرداب نشتارود همچنان پابرجاست.

اگر به این مکان زیبا سفر کردید یادتان نرود که می توانید علاوه بر لذت بردن از مناظر آن منطقهو چشم اندازهای زیبای اطراف مرداب، از غذاهای دریایی و تازه که حاصل تلاش ماهیگیران مرداب است هم استفاده کنیدو نیز با اجاره کردن یک قایق می توانید به سیاحت در طول مرداب بپردازید که خالی از لطف نیست.

جدا از همه اینها می توانید پیک نیکی ساده با اعضای خانوادتان و عزیزانتان در میان طبیعت مرداب بر پا کنیدو با گرفتن عکس و فیلم خاطراتی خوش از این سفر برای خودتان بسازید.

کشور عزیزمان ایران، از لحاظ جاذبه های گردشگری در نوع خودش حرف زیادی برای گفتن دارد اینکه چطوردر حفظ و بقای این مکان های بکر و ناب تلاش کنیم هم خودش قابل بحث است.نریختن زباله، آسیب نرساندن به طبیعت و درختان، جلوگیری از شکار بی رویه و خیلی موارد دیگر هم باعث فرهنگ سازی برای نسل آینده می شود و هم مکان های گردشگری کشورمان را حفظ می کند.طبیعت بدون هیچ منتی روی زندگی همه ما تاثیرات مثبت زیادی گذاشته پس بهتره است با سعی کردن برای حفظ و بقای طبیعت پاسخ درستی به بخشش طبیعت دهیم.

 

پست قبلی

پست بعدی

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ارائه ی خدمات ویژه در فضای مجازی جهت تسهیل در امر خرید و فروش ملک در حداقل زمان و با کمترین مراجعه برای طرفین معامله

مقایسه ملک ها

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. برای ایجاد گذرواژه جدید از طریق ایمیل پیوند دریافت خواهید کرد.نی نی سایت

مرداب نشتارود
مرداب نشتارود

بیشتر بخوانید!  لوازم یدکی لیفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *