علی خیراندیش راوری

علی خیراندیش راوری
علی خیراندیش راوری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1396 : ـ بااستعفا آقای علی خیراندیش راوری از سمت مدیرعامل، خانم دکتر فاطمه خواجویی نسب راوری به شماره ملی 321001XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960321XXXX30366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1395 الف ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، طراحی صفحات وب، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، تعمیرات و آموزش در زمینه کامپیوتر و اینترنت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ب ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس خیابان شهید سیدمصطفی خمینی، سمت راست، طبقه اول کدپستی 761766XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950323XXXX79360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1395 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل نامه های اداری و… با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950323XXXX79536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1394 : 1 ـ نام شرکت به “رهانا پرداز ایمن دیار کریمان ” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940421XXXX81143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

بیشتر بخوانید!  پارس حیان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1394 : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل: ـ خانم / آقای علی خیراندیش راوری به شماره ملی 321993XXXX ـ خانم / آقای فاطمه خواجویی نسب راوری به شماره ملی 321001XXXX ـ خانم / آقای الهام خیراندیش راوری به شماره ملی 321991XXXX به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 940421XXXX28447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

علی خیراندیش راوری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1394 : ـ آقای علی خیراندیش راوری به شماره ملی 321993XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه خواجویی نسب راوری به شماره ملی 321001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم الهام خیراندیش راوری به شماره ملی 321991XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی خیراندیش راوری به شماره ملی 321993XXXX به سمت مدیرعامل ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940421XXXX60998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1394 : به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. طراحی، تولید، فروش و پشتیبانی نرم افزار، پرتال اطلاع رسانی و صفحات وب سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری تحت ویندوز، وب و اندروید ـ ابداع، مشاوره، نظارت، طراحی، تهیه و تامین، پیاده سازی، تولید، ساخت، فروش، نصب و راه اندازی، اجرا، تعمیرات، آموزش، پشتیبانی و نگهداری در زمینه های شبکه و امنیت شبکه، شبکه های نوین کامپیوتری، شبکه داده ها، تجارت الکترونیک، داده کاوی، سیستم ها و پردازش توزیعی و اطلاعات حجیم، تجهیزات و قطعات یدکی و جانبی کامپیوتری، الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه، سیستم های الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی و اداری و ابزار دقیق رایانه ای ـ ارایه کلیه خدمات مشاوره، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه های اینترنتی و اینترانت، شبکه های بی سیم و مبتنی بر فیبر نوری، دوربین های مدار بسته، سیستم های کامپیوتری، طرح ها و پروژه های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات، آنالیز، تحلیل و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در مناقصات، مزایدات و نمایشگاه ها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت ها به مدت نامحدودپس از کسب مجوز ازمراجع ذیصلاح. ش 940421XXXX91715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

بیشتر بخوانید!  کیا کوشیار رایانه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1394 : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی خیراندیش راوری به شماره ملی 321993XXXX ـ خانم الهام خیراندیش راوری به شماره ملی 321991XXXX ـ آقای غلامعباس سنجری به شماره ملی 314955XXXX به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد خیراندیش راوری به شماره ملی 321976XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم بتول کاربخش راوری به شماره ملی 321978XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 940325XXXX18126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

شرکت فوق در تاریخ 26/7/1388 تحت شماره 9977 و شناسه ملی 106301XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار واقعه آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات تولید خرید و فروش در زمینه فناوری اطلاعات شبکه و اتوماسیون کامپیوتر و الکترونیک تولید و ساخت نرم افزار و سخت افزارها در زمینه کامپیوتر و الکترونیک برگزاری سمینار دوره های آموزشی و نمایشگاه در زمینه امور کامپیوتر و الکترونیک مشاوره طراحی ساخت تولید نصب راه اندازی نظارت نگهداری و تعمیر در زمینه خدمات کامپیوتر و الکترونیک. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمان، شهر کرمان خ منتظری بین ک 16 و 18 ط اول. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 773 مورخ 18/7/1388 نزد بانک ملی شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی خیراندیش راوری بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم الهام خیر اندیش راوری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای غلامعباس سنجری بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علی خیراندیش راوری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا منفرد مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم بتول کاربخش راوری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم اکرم خیراندیش راوری به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

بیشتر بخوانید!  شرکت ملی پتروشیمی

موقوفه «علی رضایت‌بخش رواری» یکی از موقوفات سوگواری ایام شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) است که در ایام دهه پایانی ماه صفر اجرا می‌شود.


 

نی نی سایت

علی خیراندیش راوری
علی خیراندیش راوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *