توان صنعت نوین

توان صنعت نوین
توان صنعت نوین


طراحی مشاوره ساخت و تامین احتیاجات

برندها:

برای دیدن محصولات هر برند، روی آن برند کلیک نمایید

قدرت هیدرولیکی سیالات

توان صنعت نوین

مقاله هیدرولیک و پنوماتیک

پنوماتیک و هیدرولیک

مقاله محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

مقاله محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

مقاله محصولات هیدرولیک و پنوماتیک

مقاله هیدرولیک و پنوماتیک

موتور هیدرولیک یک اکچیتور یا عملگر هیدرولیک می باشد که انرژی روغن یا سیال را به نیروی مکانیکی تبدیل می نماید.

شیلنگ های هیدرولیک بستر اصلی انتقال سیال و به دنبال آن ایجاد انعطاف زیاد در طراحی تجهیزات صنعتی می باشند

گیج های روغن هیدرولیک برای اندازه گیری و نمایش فشار بر روی سیستم ها

شیر فلو دیوایدر جریان ورودی را به دو یا چند بخش مساوی یا غیر مساوی تقسیم می نماید و جریان های مجزا شده را دوباره ادغام می نماید

انواع فیتینگ های هیدرولیک تمام فلزی که مخصوص اتصال فلز به فلز است و فیتینگ های اورینگی

انواع شیر پنوماتیک برای ارسال و جهت دهی باد در یک سیستم پنوماتیک کنترل جهت کنترل فشار کنترل جریان پروپورشنال ماژولار فیلدباس ISO

ابزاردقیق چیست و چه کاربردی در صنعت دارد

شیرهای اکچویتور عملگر برای حرکت و جابجایی در جهت های مختلف و به صورت خطی یا مدور از طریق هل دادن کشیدن و بلند کردن وسایل است

واحد مراقبت دارای فیلتر ها رگلاتور ها و روان کننده ها هستند و کار آنها فیلتر کردن و تنظیم و روان کردن هوا قبل از وارد شدن به سیستم پنوماتیک است FRL

انواع سیلندرهای یا جک پنوماتیک در طرح ها و سایزها و مشخصات فنی گوناگون و با برندهای داخلی و خارجی معتبر و با کیفیت بالا

آکومولاتور هیدرولیک مایع مصرفی روغن و آب را تحت فشار ذخیره می کند و می تواند تعداد زیادی از عملکردها را در سیستم های هیدرولیک دارا باشد

تبدیل اتصالات برای اتصال مستقیم شیلنگ و یا لوله به صورت مستقیم به سیستم یا قطعه اصلی مانند موتور فیلتر پمپ جک و شیر

اتصالات و فیتینگ پنوماتیک برای کمک به عملکرد لوله ها وشیلنگ ها در ارتباط بین قسمت های مختلف تجهیزات می باشد

کوپلینگ هیدرولیک برای تسریع عمل قطع و وصل شدن جریان در مسیر انتقال سیال می باشد

جک هیدرولیک یک قطعه هیدرو مکانیکی است که با عمل باز و بسته کردن نیروی خطی ایجاد می شود

تمام حقوق این وبسایت متعلق به hydraulicpneumatic.ir می باشد .

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور و همچنین نامه های عادی و اداری شرکت را با امضای منفرد مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش 981214XXXX85989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سارا عباسی به شماره ملی 334134XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن کریمی تنگ آبی به شماره ملی 324032XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX و آقای بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX تا و آقای بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 981214XXXX64484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن کریمی تنگ آبی به شماره ملی 324032XXXX به عنوان بازرس اصلی،خانم سارا عباسی به شماره ملی 334134XXXX به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX تا تاریخ 03/12/1398 و آقای بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX تا تاریخ 03/12/1398 و آقای بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX تا تاریخ 03/12/1398 ش 961220XXXX71700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور و همچنین نامه های عادی و اداری شرکت را با امضای منفرد مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. ش 961220XXXX65269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX به سمت عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا بهروز گل زار همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950116XXXX44106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غربتوان صنعت نوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: بهروز گل زار به شماره ملی 641933XXXX ـ بهرام امینی به شماره ملی 325566XXXX ـ بهنام زرین فر به شماره ملی 401085XXXX ـ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هییت مدیره و مدیرعامل یم نفر باشد. 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت محسن کریمی تنگ آبی به شماره ملی 324032XXXX به عنوان بازرس اصلی و سارا عباسی به شماره ملی 334134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ پس از گزارش بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 4 . روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950116XXXX50562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1392 شرکت توان صنعت نوین زاگرس ( سهامی خاص) شماره ثبت 10978 و برابر نامه شماره 10380 مورخ 01/08/1392 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمانشاه (ناحیه یک) تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 مرکز اصلی شرکت بنشانی اسلام آباد غرب شهرک صنعتی خیابان ایثار مقابل شرکت کاشی کاژه کدپستی 676113XXXX انتقال یافته و ذیل ثبت 1561 مورخ 11/10/1392 دفتر جلد 16 بثبت رسید ش 634620XXXX110477XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک اسلام آباد غرب

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/7/92 و فوق العاده مورخ 6/7/92 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف. افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان بهرام امینی شماره ملی 325566XXXX ، بهنام زرین فر شماره ملی 401085XXXX بهروز گلزار شماره ملی 641933XXXX . ب. آقایان بهنام کرمی شماره ملی 334120XXXX احسان ملکشاهی شماره ملی 325520XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1391 بتصویب رسید. د. مرکز اصلی شرکت به نشانی: شهرستان اسلام آباد غرب، شهرک صنعتی خیابان ایثار، مقابل شرکت کاشی کاژه منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ه. طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/7/92 بهروز گلزار به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، بهرام امینی به سمت رییس هییت مدیره، بهنام زرین فر به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار تعهدآور بانکی بامضای مشترک هر سه نفر اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد هریک از اعضای هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. ش 637070XXXX113243XXXX مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/91 و گزارش هییت مدیره سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ده میلیارد دو ششصد و دو میلیون ریال بمبلغ بیست و دو میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال تعداد سهام شرکت از 353400 به 766000 سهم بانام سی هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/91 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقایان بهرام امینی، بهروز گلزار و بهنام زرین فر ب ـ آقایان بهنام کرمی و احسان ملکشاهی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ج ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/4/91 بهنام زرین فر بسمت مدیرعامل و بهرام امینی بسمت رییس هییت مدیره و بهروز گلزار بسمت نایب رییس هییت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک همه اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/1/1391 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ سی میلیون ریال بمبلغ ده میلیارد و ششصد و دو میلیون ریال و تعداد سهام شرکت از 1000 سهم به 400/353 سهم با نام سی هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/89 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: بموجب گواهی بانکی مورخ 11/10/87 بانک کشاورزی شعبه مرکزی کرمانشاه مبلغ 00/500/19 ریال بحساب شرکت واریز و مبلغ 65 % سرمایه تعهدی شرکت پرداخت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/5/89 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان بهرام امینی، بهروز گلزار و بهنام زرین فر ب ـ آقایان احسان ملکشاهی و بهنام کرمی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/5/89 بهنام زرین فر بسمت مدیرعامل و بهرام امینی بسمت رییس هییت مدیره و بهروز گلزار بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک همه اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 12/5/87 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: بهرام امینی، بهنام زرین فر، بهروز گلزار 2 آقایان احسان ملکشاهی، بهنام کرمی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی انتخاب گردید. 4 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/5/87 بهرام امینی به عنوان رییس هییت مدیره و بهروز گلزار به عنوان نایب رییس هییت مدیره و بهنام زرین فر به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند ضمناً کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و اوراق عادی و اداری بامضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های کرمانشاه

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/5/85 تحت شماره 10978 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 – موضوع شرکت: احدات واحد تولیدی فیلمهای چند لایه پلاستیکی و ورق پلاستیکی برابر مجوز شماره 8749/12 – 13/4/85 سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه بارگیری و حمل و نقل درون شهری محصولات تولیدی کارخانجات، تعمیر و نگهداری تاسیس ات و تجهیزات اماکن عمومی و خصوصی، مشاوره، مطالعه، اجرای پروژه های صنعتی کشاورزی، فضای سبز، گلخانه و آبیاری، تاسیس ات شهری، اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، خرید و فروش محصولات تولیدی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی 2 – مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 – مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه- خیابان بهار- کوی شهید معصومی- پلاک 19 4 – سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم سی هزار ریالی که مبلغ سی و پنج درصد آن به موجب گواهی شماره 7105/44562 بانک کشاورزی شعبه کرمانشاه به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. 5 – اولین مدیران شرکت که برای مدت دوسال انتخاب شدند: 1 – بهرام امینی به عنوان رییس هییت مدیره 2 – بهروز گلزار به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 – بهنام زرین فر به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره 6 – دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 – اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد مندرج در اساسنامه 8 – بازرس اصلی و علی البدل: احسان ملکشاهی به سمت بازرس اصلی و بهنام کرمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 – روزنامه کثیرالانتشار جام جم برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مسوول ثبت شرکتهای کرمانشاه

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر شرکت توان صنعت نوین زاگرس تولید کننده انواع فیلم های پلاستیکی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مطاعی معاون استاندار کرمانشاه ،جلیلیان نماینده مردم اسلام آباد در مجلس شورای اسلامی، بابلی فرماندار اسلام آباد غرب، حجت الاسلام ابطحی امام جمعه شهرستان اسلام آباد غرب ، شافعیان معاون برنامه ریزی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان و جمع کثیری از مدیران محلی افتتاح و به بهره برداری رسید .
شرکت توان صنعت نوین زاگرس تولید کننده انواع لفاف های پلاستیکی و پلیمری 5 تا 7 لایه با تکنولوژی تخت با ظرفیت سه هزار 500 تن در سال است.

این پروژه با سرمایه گذاری ارزی دو و 44 دهم میلیون یورو و میزان تسهیلات ریالی 12 میلیارد ریال و اشتغال زایی در فاز اول 20 نفر (که در صورت راه اندازی فاز دوم به 50 نفر افزایش خواهد یافت) در زمینی به مساحت نه هزار و 500 متر مربع با زیر بنای بالغ بردو هزار و500 متر مربع که از واحد های مهم صنعتی در استان کرمانشاه محسوب می شودبه بره برداری رسید.

گفتنی است، موارد مصرف محصولات این واحد صنعتی جهت تولید کیسه های خون و سایر کیسه های مورد استفاده در بیمارستان ها ،نگهداری و بسته بندی مواد غذایی فاسد شدنی که بیشترین مواد اولیه مورد نیاز آن توسط شرکت های پتروشیمی داخل کشور تامین می شود.

دفتر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کنگاور آغاز به کار کردتوان صنعت نوین

براساس مصوبه هیات وزیران و در جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کنگاور طی مراسمی آغاز به کار کرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به وظایف این انجمن ها در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه گفت:  تشکیلات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف حمایت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به گزارش ها و شکایت های دریافتی شهروندان از واحدهای اقتصادی و صنفی بوجود آمده است.

حشمت الله کبودی افزود: اعضای هیات مدیره انجمن باید با لحاظ کردن حقوق مصرف کنندگان نسبت به معرفی متخلفین اقتصادی به مراجع ذی صلاح و تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

وی ادامه داد: اعضای هیات مدیره از هرگونه فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی باید خودداری کرده و تمام تلاش خود را معطوف به حمایت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان کنند.

در ادامه این مراسم برومند فررییس اداره صنعت، معدن و تجارت کنگاور با قدردانی از تلاش های بعمل آمده برای برگزاری انتخابات انجمن گفت: دفتر فعالیت این انجمن به طور موقت در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فعالیت خواهد کرد.

کپی شد

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


طبق گزارش گروه ارتباط با صنعت آموزشکده فنی شمار 2کرمانشاه در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹ تعداد ۱۰ نفر از اساتید دانشگاههای فنی و حرفه ای استان با همت شرکت شهرکهای صنعتی ضمن، اجرای تفاهم نامه های فی مابین و رعایت پروتکل های بهداشتی از واحد های صنعتی گلاریس تولید کننده ماشین آلات صنعتی سنگین و نیمه سنگین و توان صنعت نوین زاگرس تولید کننده لفافه های پلیمیری  واقع در شهرک صنعتی اسلام آباد غرب بازدید به عمل آوردند.


 

تولید کننده تابلو های فشار ضعیف، فشار متوسط، حفاظت کنترل و بانک های خازنی

88880681-2(9821+)
Email: info@tavansanat.com

شرکت توان صنعت مبینتهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 22، واحد 4

شرکت توسعه ارتباطات نت آورد مجری و پشتیبان سامانه تاپ118

تلفن تماس واحد پشتیبانی : 04133690282

آدرس پستی : تبریز – بلوار توانیر – مابین کوی سیاح و سربالایی ولیعصر -پلاک 4 – واحد 1

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

۱ نظر

شرکت توان صنعت نوین زاگرس تولید کننده لفاف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۷ لایه پلیمری جهت همکاری از افراد ذیل در کرمانشاه دعوت بعمل می آورد.

 

علاقه مندان به همکاری می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل و یا فکس درج شده ارسال نمایند

برچسب ها: استخدام در کرمانشاهاستخدام شرکت توان صنعت نوین زاگرس در کرمانشاهتوان صنعت نوین

خواستم بپرسم مهلت ارسال رزومه تاکیه؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

(function( timeout ) {
setTimeout(
function() {
var notice = document.getElementById(“cptch_time_limit_notice_27”);
if ( notice )
notice.style.display = “block”;
},
timeout
);
})(120000);

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نُه
 + 

 = 
15

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

کارپیشه موتور جستجوی فرصت‌های شغلی ایران

خانه » برچسب استخدام شرکت توان صنعت نوین زاگرس

شرکت توان صنعت نوین زاگرس تولید کننده لفاف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۷ لایه پلیمری به یک همکار مجرب و آشنا با پروسه چاپ با دستگاه روتروگراور ۶ رنگ و همچنین آشنایی کامل با رنگ ها و حلال ها ، نیازمند است . ادامه مطلب

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت استخدامی می باشد.نی نی سایت

توان صنعت نوین
توان صنعت نوین

بیشتر بخوانید!  مرتضی علی اکبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *