آق تپه کرج

آق تپه کرج
آق تپه کرجایران، استان البرز، کرج، مهرشهر

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

ایران، استان البرز، کرج، مهرشهر

آق تپه کرج

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

آق تپه بخشی از مهرشهر کرج به ‌شمار می‌رود و نام خود را از تپه‌ای باستانی گرفته است که در جنوب آن قرار دارد. طبق گفته باستان‌شناسان، قدمت این تپه به هزاره‌های سوم و چهارم پیش از میلاد بازمی‌گردد. به دلیل اهمیت تاریخی، آق تپه در زمره دیدنی های کرج قرار می‌گیرد. همچنین سفالینه‌های کشف‌شده در این منطقه، نشان‌دهنده چهار دوره‌ی تمدن مختلف در آن هستند.

عکس از میم. رضایی اصل

ایران، استان البرز، کرج، مهرشهر

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

روی نقشه همه هتل‌ها، رستوران‌ها و دیدنی‌های اطراف را ببینیدlayers رستوران ها هتل ها دیدنی هاfunction restaurantToggle(){var isChecked=$(“#restaurantCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/restaurants.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/restaurants.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
function hotelToggle(){var isChecked=$(“#hotelCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/hotel.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/hotel.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
function attractionToggle(){var isChecked=$(“#attractionCheckBox”).is(“:checked”);if(isChecked){$(“[src=’/content/images/attraction.png’]”).fadeIn(‘fast’);}else{$(“[src=’/content/images/attraction.png’]”).fadeOut(‘fast’);}}
$(‘body’).delegate(‘.map-filter__btn’,’click’,function(){$(this).next(‘.map-filter’).slideToggle(‘fast’)});

var suggestJsonList={“title”:”مقاصد پیشنهادی”,”suggest”:[{title:”تهران، ایران”,slug:”/dir/تهران-118-ci/”},{title:”مشهد، ایران”,slug:”/dir/mashhad-28516-ci/”},{title:”کیش، ایران”,slug:”/dir/kish-435-ci/”},{title:”شیراز، ایران”,slug:”/dir/shiraz-262-ci/”},]};

var attractionDefault=[{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:44,”title”:”اردبیل”,”slug”:”ardabil”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:20015,”title”:”سرعین”,”slug”:”Sarein”,”provinceSlug”:”Ardabil”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اردبیل”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:361,”title”:”آستارا”,”slug”:”astara”,”provinceSlug”:”Gilan”,”countrySlug”:”iran”,”countryTitle”:”ایران”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان گیلان”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:25463,”title”:”آنتالیا”,”slug”:”antalya”,”provinceSlug”:”Antalya”,”countrySlug”:”turkey”,”countryTitle”:”ترکیه”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آنتالیا”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113256,”title”:”گرجستان”,”slug”:”georgia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:113350,”title”:”ارمنستان”,”slug”:”armenia”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1},{“id”:27047,”title”:”باکو”,”slug”:”Baku”,”provinceSlug”:”baku”,”countrySlug”:”azerbaijan-republic”,”countryTitle”:”جمهوری آذربایجان”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”بخش باکو”,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:3},{“id”:113230,”title”:”بلغارستان”,”slug”:”bulgaria”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”countryTitle”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”isRecentlySearch”:false,”attractionInfoType”:1}];

var tourDefault=[{“id”:620,”title”:”تور ایران”,”slug”:”ایران”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:344,”title”:”تور استانبول”,”slug”:”استانبول”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:547,”title”:”تور مشهد”,”slug”:”مشهد”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:586,”title”:”تور کیش”,”slug”:”کیش”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:345,”title”:”تور آنتالیا”,”slug”:”انتالیا”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:398,”title”:”تور گرجستان”,”slug”:”گرجستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:555,”title”:”تور شیراز”,”slug”:”شیراز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:3,”tagCount”:7,”tourInfoType”:5},{“id”:535,”title”:”تور اصفهان”,”slug”:”اصفهان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:319,”title”:”تور ارمنستان”,”slug”:”ارمنستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:317,”title”:”تور باکو”,”slug”:”باکو”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:533,”title”:”تور اردبیل”,”slug”:”اردبیل”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:324,”title”:”تور دبی”,”slug”:”دبی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:338,”title”:”تور تایلند”,”slug”:”تایلند”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:410,”title”:”تور مالزی”,”slug”:”مالزی”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:584,”title”:”تور قشم”,”slug”:”قشم”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:0,”tourInfoType”:5},{“id”:3,”title”:”تور تابستان ۹۸”,”slug”:”تور-تابستان”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6},{“id”:7,”title”:”تور پاییز ۹۸”,”slug”:”تور-پاییز”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:null,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:null,”tourCount”:0,”categoryCount”:0,”tagCount”:1,”tourInfoType”:6}];

var hotelDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”hotelInfoType”:2}];

var internalCityList={isRtl:true,results:[{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Imq)”,code:”imq”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مسجد سلیمان (Qmj)”,code:”qmj”,cityTitle:”مسجد سلیمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”امیدیه (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”امیدیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سمنان (Snx)”,code:”snx”,cityTitle:”سمنان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندرلنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندرلنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جزیره لاوان (Lvp)”,code:”lvp”,cityTitle:”جزیره لاوان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},],};var destinationInternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”مشهد (Mhd)”,code:”mhd”,cityTitle:”مشهد”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تبریز (Tbz)”,code:”tbz”,cityTitle:”تبریز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”تهران (Thr)”,code:”thr”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”جزیره کیش (Kih)”,code:”kih”,cityTitle:”جزیره کیش”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”شیراز (Syz)”,code:”syz”,cityTitle:”شیراز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اهواز (Awz)”,code:”awz”,cityTitle:”اهواز”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”قشم (Gsm)”,code:”gsm”,cityTitle:”قشم”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”اصفهان (Ifn)”,code:”ifn”,cityTitle:”اصفهان”,isFeatured:true,airports:null,},{label:”چابهار (Zbr)”,code:”zbr”,cityTitle:”چابهار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زنجان (Jwn)”,code:”jwn”,cityTitle:”زنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زابل (Acz)”,code:”acz”,cityTitle:”زابل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گچساران (Gch)”,code:”gch”,cityTitle:”گچساران”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اراک (Ajk)”,code:”ajk”,cityTitle:”اراک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمانشاه (Ksh)”,code:”ksh”,cityTitle:”کرمانشاه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کاشان (Kks)”,code:”kks”,cityTitle:”کاشان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سیرجان (Syj)”,code:”syj”,cityTitle:”سیرجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ارومیه (Omh)”,code:”omh”,cityTitle:”ارومیه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”دزفول (Def)”,code:”def”,cityTitle:”دزفول”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”عسلویه (Pgu)”,code:”pgu”,cityTitle:”عسلویه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”طبس (Tcx)”,code:”tcx”,cityTitle:”طبس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ماکو (Mku)”,code:”mku”,cityTitle:”ماکو”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایرانشهر (Ihr)”,code:”ihr”,cityTitle:”ایرانشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جهرم (Jar)”,code:”jar”,cityTitle:”جهرم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خارک (Khk)”,code:”khk”,cityTitle:”خارک”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خوی (Khy)”,code:”khy”,cityTitle:”خوی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شاهرود (Rud)”,code:”rud”,cityTitle:”شاهرود”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرج (Pyk)”,code:”pyk”,cityTitle:”کرج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کلاله (Klm)”,code:”klm”,cityTitle:”کلاله”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لامرد (Lfm)”,code:”lfm”,cityTitle:”لامرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ابوموسی (Aeu)”,code:”aeu”,cityTitle:”ابوموسی”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آغاجاری (Akw)”,code:”akw”,cityTitle:”آغاجاری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”فسا (Faz)”,code:”faz”,cityTitle:”فسا”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”آبادان (Abd)”,code:”abd”,cityTitle:”آبادان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”اردبیل (Adu)”,code:”adu”,cityTitle:”اردبیل”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ایلام (Iil)”,code:”iil”,cityTitle:”ایلام”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بجنورد (Bjb)”,code:”bjb”,cityTitle:”بجنورد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بم (Bxr)”,code:”bxr”,cityTitle:”بم”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر عباس (Bnd)”,code:”bnd”,cityTitle:”بندر عباس”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر لنگه (Bdh)”,code:”bdh”,cityTitle:”بندر لنگه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بندر ماهشهر (Mrx)”,code:”mrx”,cityTitle:”بندر ماهشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بوشهر (Buz)”,code:”buz”,cityTitle:”بوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”بیرجند (Xbj)”,code:”xbj”,cityTitle:”بیرجند”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”پارس آباد (Pfq)”,code:”pfq”,cityTitle:”پارس آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”خرم آباد (Khd)”,code:”khd”,cityTitle:”خرم آباد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رامسر (Rzr)”,code:”rzr”,cityTitle:”رامسر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رشت (Ras)”,code:”ras”,cityTitle:”رشت”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”رفسنجان (Rjn)”,code:”rjn”,cityTitle:”رفسنجان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”زاهدان (Zah)”,code:”zah”,cityTitle:”زاهدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سبزوار (Afz)”,code:”afz”,cityTitle:”سبزوار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”سنندج (Sdg)”,code:”sdg”,cityTitle:”سنندج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”شهرکرد (Cqd)”,code:”cqd”,cityTitle:”شهرکرد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”گرگان (Gbt)”,code:”gbt”,cityTitle:”گرگان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”لار (Lrr)”,code:”lrr”,cityTitle:”لار”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”مراغه (Acp)”,code:”acp”,cityTitle:”مراغه”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”نوشهر (Nsh)”,code:”nsh”,cityTitle:”نوشهر”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”همدان (Hdm)”,code:”hdm”,cityTitle:”همدان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”کرمان (Ker)”,code:”ker”,cityTitle:”کرمان”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یزد (Azd)”,code:”azd”,cityTitle:”یزد”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”ساری (Sry)”,code:”sry”,cityTitle:”ساری”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”یاسوج (Yes)”,code:”yes”,cityTitle:”یاسوج”,isFeatured:false,airports:null,},{label:”جیرفت (Jyr)”,code:”jyr”,cityTitle:”جیرفت”,isFeatured:false,airports:null,},],};var externalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};var destinationExternalCityList={isRtl:true,results:[{label:”بانکوک,تایلند”,code:”BKKALL”,cityTitle:”بانکوک”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی دن موئنگ(dmk)”,code:”DMK”,cityTitle:”بانکوک”},{label:”سووارنابومی(bkk)”,code:”BKK”,cityTitle:”بانکوک”},],},{label:”بارسلونا,اسپانیا”,code:”BCNALL”,cityTitle:”بارسلونا”,isFeatured:true,airports:[{label:”بارسلونا(bcn)”,code:”BCN”,cityTitle:”بارسلونا”},],},{label:”استانبول,ترکیه”,code:”ISTALL”,cityTitle:”استانبول”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه جدید استانبول(ist)”,code:”IST”,cityTitle:”استانبول”,},{label:”فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول(saw)”,code:”SAW”,cityTitle:”استانبول”,},],},{label:”پاریس,فرانسه”,code:”PARALL”,cityTitle:”پاریس”,isFeatured:true,airports:[{label:”تیلی(bva)”,code:”BVA”,cityTitle:”پاریس”},{label:”شارل دو گول(cdg)”,code:”CDG”,cityTitle:”پاریس”},{label:”اورلی(ory)”,code:”ORY”,cityTitle:”پاریس”},],},{label:”پوکت,تایلند”,code:”HKTALL”,cityTitle:”پوکت”,isFeatured:true,airports:[{label:”بین‌المللی پوکت(hkt)”,code:”HKT”,cityTitle:”پوکت”},],},{label:”تفلیس,گرجستان”,code:”TBSALL”,cityTitle:”تفلیس”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی تفلیس(tbs)”,code:”TBS”,cityTitle:”تفلیس”,},],},{label:”تهران,ایران”,code:”THRALL”,cityTitle:”تهران”,isFeatured:true,airports:[{label:”فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ika)”,code:”IKA”,cityTitle:”تهران”,},],},{label:”ونکوور,کانادا”,code:”YVRALL”,cityTitle:”ونکوور”,isFeatured:true,airports:[{label:”کول هاربور سیپلین بیس(cxh)”,code:”CXH”,cityTitle:”ونکوور”,},{label:”ابتسفرد(yxx)”,code:”YXX”,cityTitle:”ونکوور”},{label:”بین‌المللی ونکوور(yvr)”,code:”YVR”,cityTitle:”ونکوور”},],},],};

var restaurantDefault=[{“id”:118,”title”:”تهران”,”slug”:”تهران”,”provinceSlug”:”Tehran”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان تهران”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28516,”title”:”مشهد”,”slug”:”Mashhad”,”provinceSlug”:”Razavi-Khorasan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان خراسان رضوی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:57,”title”:”اصفهان”,”slug”:”Isfahan”,”provinceSlug”:”esfahan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان اصفهان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:262,”title”:”شیراز”,”slug”:”Shiraz”,”provinceSlug”:”Fars”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان فارس”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:30425,”title”:”تبریز”,”slug”:”Tabriz”,”provinceSlug”:”East-Azerbaijan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان آذربایجان شرقی”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:435,”title”:”کیش”,”slug”:”Kish”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:28355,”title”:”قشم”,”slug”:”Qeshm”,”provinceSlug”:”Hormozgan”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان هرمزگان”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:453,”title”:”یزد”,”slug”:”Yazd”,”provinceSlug”:”Yazd”,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:”استان یزد”,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:3},{“id”:3,”title”:”استان اردبیل”,”slug”:”Ardabil”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:27,”title”:”استان مازندران”,”slug”:”Mazandaran”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2},{“id”:25,”title”:”استان گیلان”,”slug”:”Gilan”,”provinceSlug”:null,”countrySlug”:”iran”,”cityTitle”:null,”provinceTitle”:null,”countryTitle”:”ایران”,”restaurantInfoType”:2}];

کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب کجارو تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

استان البرز • شهر کرج

استان البرز • شهر کرج

محله آق تپه در استان البرز و در محدوده‌ی غربی شهر کرج واقع شده است. این محله از شمال با خیابان باهنر و خیابان رجایی، از شرق با بلوار امام خمینی و خیابان مسیح پاکدل، از جنوب با بلوار آزادی و بلوار شهرداری و از غرب با خیابان ششم غربی محدود شده است و با محله‌های ‌فاز یک مهرشهر، کوی مهر، فاز دو مهرشهر، فاز سه مهرشهر، اسد آباد، اختر آباد مجاورت دارد.
از اماکن مهم این محله می‌توان به بوستان دکتر عبدالکریم قریب و استخر رو باز اشاره کرد.
شما می‌توانید نقشه کامل محله آق تپه به همراه تمام جزئیات از جمله اطلاعات کامل ساختمان‌های این محله را مشاهده و از طریق بلد با آنها ارتباط برقرار کرده و به آنها مسیریابی کنید.


نمایش بیشتر

تپه باستانی آق تپه کرج از قدیمی ترین سایت های باستان شناسی کشف شده در ایران مربوط به قرن چهارم پیش از میلاد حضرت مسیح می باشد، تا به امروز در این محوطه باستانی تعداد زیادی سفالینه و اشیای عتیقه مربوط به بومیان در آن قرن ها کشف شده است که در آینده بر تعداد و وسعت آن افزوده خواهد شد، در این گردشگری تاریخی می توانید از مرکز تجاری مهرشهر و کاخ شمس پهلوی در حوالی تپه بازدید به عمل آورید، برای مسیریابی از نقشه بالا کمک بگیرید و در آخر نظرات، سوالات و تجربیات خود را درباره آق تپه در قسمت زیر کامنت کنید.

بیشتر بخوانید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

آق تپه کرج

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

این خانه اواخر قاجار و اوایل پهلوی ساخته شده است چون گذر دوش…

امتیاز بینندگان:5 ستاره…

باسلام-قابل توجه گردشگران ازآثارتاریخی و باستانی شهر دارالفض…

ازسفیدشهر همان نصرآبادکویر ۱۷کیلومتری شمال کاشان وآران وبیدگ…

امتیاز بینندگان:5 ستاره…


کد تایید *

آیا حساب کاربری ندارید؟


زیپ لاین ، بانجی جامپینگDownloads-icon

کرج – خبرگزاری مهر: اهالی محله قدیمی آق تپه که در همسایگی محله جوان مهرشهر، در منطقه 12 شهرداری کرج واقع شده است، از کمبود خدمات شهری رنج می برند. این در حالی است که نیمه زیادی از این منطقه که دارای تراکم زیاد انسانی نیز هست در نقشه شهری کرج وجود ندارد و گویی زیر پونز نقشه کرج پنهان شده و از چشم مسئولان دور مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر: سیما و منظر زیبای شهر، در روحیه افراد تاثیری غیر قابل انکار دارد. مدیران شهری در سرفصل کاریشان همیشه دم از بالا بردن سطح کیفیت فضاهای شهری، و ایجاد حس رضایت شهروندان زده اند.

به جز جمع آوری زباله ها، آسفالت و عریض کردن خیابانها و غیره …آیا تامین نیازهای روحی و روانی شهروندان نباید جزو سر فصل های مدیریتی مدیران شهری باشد؟

در تاریخ 21 مرداد ماه گزارشی با عنوان ” یک بلوار خط کشی میان فقیر و غنی/ تابلوی پررنگ محرومیت آق تپه را ببینید” در خبرگزاری مهر منتشر شد. در این گزارش تصویری، تشریحی به مشکلات محله آق تپه اشاره شد و اهالی آق تپه با بیان کردن مشکلاتشان از مسئولان خواستند که به خواسته های آنها توجه کنند.


مشکلات محله آق تپه از زبان اهالی

آق تپه کرج

مشکلاتی از قبیل نبود سطل مکانیزه جمع آوری آشغال، به صورتی که اهالی مجبورند آشغالها را جمع کرده و آتش بزنند که این امر به نوبه خود بهداشت اهالی و محیط را به خطر خواهند انداخت.


به گفته اهالی و شواهدی که در محله قابل دیدن است ماشین حمل زباله برای بردن زباله های این منطقه نمی آید.

وجود خیابانهایی با کف خاکی و نبود آسفالت مناسب، مشکل دیگری است که اهالی با آن دست به گریبانند و این مشکل باعث شده که خیلی از راننده تاکسی ها از آمدن به این منطقه خودداری کنند.

به علت کف خاکی خیابانها وقتی باران بیاید مردم محله با تلی از گِل و لای مواجه هستند.


خانم میانسالی از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی باران می بارد و سطح خیابان ها پر از گِل می شود، معلم ها از ورود بچه هایمان به کلاس درس جلوگیری می کنند و می گویند لباسها و کفشهایشان کثیف است و باید با لباس و کفش تمییز بر سر کلاس حاضر شوند.

دختر بچه ای که در کنار اهالی حضور دارد و روپوش مدرسه اش را به تن دارد حرف خانم میانسال را تایید می کند و می گوید ” وای باز زمستان نزدیک است”.

یکی دیگر از مشکلات محله که اهالی از آن با ضرب المثل “قوز بالای قوز” یاد می کنند وجود جوی آب بزرگی در کنار خیابان است که و زشتی محله را دوچندان کرده است.محله آق تپه روی نقشه شهری کرج نیست

حامد نجفی از اهالی محل که برای مرتفع کردن مشکلات محله هفته ای چند بار به شهرداری مراجعه می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار گزارش مهر، گزارش را به مسئولان نشان دادیم و گفتیم که ما مسئله را رسانه ای کرده ایم در جواب، مسئولان منطقه گفتند که ما از اهالی رسانه دل خوشی نداریم و دیگر این کار را نکنید.

نجفی در ادامه اظهار داشت: پس از پیگیری های زیاد و عدم جوابگویی مسئولان بر آن شدیم تا دوباره با خبرگزاری مهر تماس بگیریم و باز اعتراض خود را از کانال خبرگزاری مهر به گوش مسئولان برسانیم شاید راه به جای ببریم.

وی افزود: هفته گذشته که برای مراجعه به شهرداری رفته بودم شهردار منطقه 12 مستقیما به من گفت که محله شما روی نقشه کرج نیست ابتدا به فکر حضور در نقشه شهری باشید بعد بیاید و ادعای خدمات شهری داشته باشید.


سایه کمبود بودجه بر روی محله آق تپه سنگینی می کند

نجفی یادآور شد: راهکاری که شهردار ارائه کرد این نکته بود که اهالی نامه ای به شورای شهر بنویسند و بخواهند که طبق مصوبات شورای شهر، این منطقه جزو منطقه 12 شهرداری باشد و در این صورت است که می توانیم خدمات ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی به شهرداری می رویم و از مشکلات می گوییم در جواب فقط و فقط این جمله را می شنویم که “بودجه نیست” و گاهی اوقات نیز می گویند اهالی آق تپه همین که از بلوارهای ما بین محله مهر شهر و آق تپه استفاده می کنند باید خدا را شکر کنند.


مسئول بازرسی شهرداری منطقه 12 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این محله جزو حریم شهرداری منطقه 12 نیست و باید ابتدا جزو حریم باشد.

ابراهیم مدیرروستا تاکید کرد: هفته ای یک بار برای بازرسی به این منطقه می رویم و دیدن مشکلات مردم در این منطقه واقعا برایمان سخت است این منطقه 10 خیابان دارد، 5 تای این خیابان ها در حریم شهرداری منطقه است و 5 تای دیگر نیست.

مدیرروستا اظهار داشت: مشکل این 5 خیابان که خانواده های زیادی نیز در آنجا زندگی می کنند به وسیله شورای شهر حل می شود.

وی در پایان گفت: ما می دانیم که مردم این محله از شهر سختی های زیادی متحمل می شوند ولی از دست ما نیز کاری بر نمی آید.خانه های این محله از داشتن پلاک محرومند

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاه به خانه های که در این محله ساخته شده است به قدمت بیش از 20 سال می توان پی برد حال نکته ای که ذهن را درگیر می کند این است که شورای شهر و شهرداری چرا با گذشت این همه سال به این فکر نیفتاده اند که زباله های تلمبار شده در این محله سلامت شهروندان را به خطر می اندازد و نبود فاضلاب چه اثری در طبیعت می گذارد.

با توجه به تمام ضوابط ها باید این نکته را از ذهن دور نکنیم که نمی شود یک پاک کن برداشت و این منطقه را از سرزمین کرج که در چند قدمی پایتخت قرار دارد پاک کرد و با تدبیر اصولی باید این مشکلات یکی پس از دیگری حل شود.

نکته جالبی که توجه ما را بر می انگیزد این است که خانه ها پلاک ندارند از اهالی می پرسیم و در جواب می گویند پلاک داریم ولی شهرداری هنوز نصب نکرده است!

پس از گزارشی که 2 ماه گذشته منتشر شد و پس از پیگیری های مستمر، خبرگزاری توانست معاونت عمرانی منطقه را متقاعد کند که جوی آب را جدول کشی کنند و معاونت عمرانی منطقه نیز با روی باز این مسئله را پذیرفت تا وضعیت جوی آب سر و سامانی گرفته و از آلودگی های منطقه کمتر شود.


پروژه ناتمام جدول کشی جوی آب، وضعیت را بدتر کرده است

شهروندان محله نیز پس از تماس با خبرگزاری مهر از مشغول بودن کارگران در منطقه خبر دادند که در حال جدول کشی هستند.  

ولی پس از گذشت 2 ماه به نظر می رسد کار را نیمه کاره رها کرده اند و وضعیت بهتر که نشده بدتر نیز شده است.

با تماس با واحد عمرانی شهرداری منطقه 12 جویای اخباری در زمینه جوی آب و جدول کشی شدیم.

معاونت عمرانی شهرداری منطقه 12 در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یک قسمت جوی آب جدول کشی شده است و به دستور شهردار قسمت دیگرش باید به کانالهای آب زیرزمینی هدایت شود ولی در حال حاضر به علت کمبود بودجه نمی توانیم این کار را انجام دهیم.آق تپه کرج


لایه روبی جوی آب، بهداشت افراد و محیط را تحت الشعاع قرار داده است

مهندس فرشاد در ادامه افزود: در حال حاضر در منطقه دیگری مشغول به جدول کشی هستیم و بودجه کافی نداریم که آن سوی جوی آب محله آق تپه را جدول کشی کنیم.

از وی در رابطه با لایه روبی جوی آب و پیامد های غیر بهداشتی آن در محله پرسیدیم در جواب گفت: ما نیز می دانیم که پس از لایه روبی جوی آب باید آشغال ها از آن محله دور شوند و این مسئله به واحد خدمات شهری مربوط می شود.


پس از تماس تلفنی با مسئولان خدمات شهری منطقه با برخورد نه چندان مناسبی مواجه شدیم که حرف های اهالی در رابطه با برخورد نامناسب برخی از مسئولان شهرداری به ما ثابت شد.

به سراغ شورای شهر هم در این رابطه رفتیم ولی تنها کسی که جوابگوی ما بود کارمند روابط عمومی شورای بود که در جواب گفت: با توجه به شروع به کار شورای شهر جدید و جلسات پی در پی مسئولان در حال حاضر کسی جوابگو نیست.


………………


گزارش و عکس: ساره نوری

کپی شد

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

آق‌تپه، بخشی از شهر مهرشهر واقع در استان البرز است. در تقسیمات کشوری این منطقه سال‌ها جزو محدوده شهرستان ساوجبلاغ بوده‌است.

نام این منطقه از تپه‌ای باستانی که در بخش جنوبی آن قرار دارد، گرفته شده‌است. آق در زبان آذری به معنای سفید است. به گفتهٔ باستان شناسان قدمت این تپه به هزارهٔ سوم و چهارم پیش از میلاد باز می‌گردد.
از این تپه سفالینه‌هایی به دست آمده که نشان می‌دهد این منطقه چهار دوره تمدنی مختلف را پشت سر گذرانده‌است.[۱]

❎این محله جزء بافت قدیم منطقه‌ی مهرشهر است که ازنظر جغرافیایی بین محله‌ی حسین‌آباد مهرشهر و بلوار ارم قرار دارد. در داخل این منطقه بافت روستایی و در بلوار اصلی بافتی شبیه به شهری وجود دارد و دارای زمین‌های کشاورزی فراوانی است.
بیشتر ساکنین از اقوام ترک، کرد و افغان هستند.

❎به دلیل وجود کلانتری، پایگاه اعزام آمبولانس و واحد انتظامى فعال در این محله وضعیت امنیتى بسیار مطلوبی نسبت به سایر مناطق محروم اطراف خود دارد.
اوضاع بهداشت و فرهنگ بهداشتی نسبتاً مساعد دارد ولی ازنظر فرهنگ آموزشی و عمومی شرایط مطلوبی ندارد.
ازنظر حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای و مسیرهای تردد مطلوب است.
ازنظر خدمات قبوض هم نسبتاً مناسب است.

⭕️عمده مشکلات این منطقه:
۱٫ نبود فرهنگ آموزشی و عمومی
۲٫ وضعیت اقتصادی
۳٫ بیکاری

روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی: 88834567-021


شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 16

آق تپه کرج

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای جمعیت مستقل امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) محفوظ است

این سایت از سرورهای پرقدرت پارس آنلاین نیرو می گیرد

کرج – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اعلام کرد که به تپه تاریخی آق تپه با قدمت هفت هزار ساله در منطقه مهر شهر کرج با همکاری شهرداری به مکان دیدنی و گردشگری تبدیل می شود.

فریدون محمدی روز سه شنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری، میراث فرهنگی و پردیس کشاورزی  دانشگاه تهران در کرج اظهار داشت: با تبدیل این مکان به محل گردشگری ، گام موثری برای معرفی جاذبه های تاریخی استان البرز برداشته خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز افزود: با همکاری  شهرداری کرج و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برنامه های متنوعی برای معرفی جاذبه های دیدنی و تاریخی استان البرز و کلانشهر کرج اجرایی می شود.

وی ادامه داد:  ما با مدیریت شهری کرج  برای مرمت و بازسازی برخی بناهای تاریخی وارد مذاکره شده ایم تا ضمن مرمت و بازسازی از این مکان ها برای گشایش موزه های مقطعی  و نمایشگاه استفاده شود.

محمدی بیان داشت:  هر گونه اقدام که شورا و شهرداری کرج در راستای توسعه گردشگری ، تولید و فروش صنایع دستی انجام دهند، میراث فرهنگی البرز پیشقدم همکاری خواهد شد.آق تپه کرج

مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز با بیان اینکه این استان تاکنون از داشتن موزه محروم مانده است،گفت:  امسال اولین موزه استان البرز به عنوان نقاشی های تاریخی در کاخ موزه سلیمانیه افتتاح می شود و دومین موزه هنر و معماری در پردیس کشاورزی با همکاری مدیریت شهری به بهره برداری می رسد.

همچنین  قرار است یکی از ساختمان های قدیمی  کرج  به عنوان تاریخ کشاورزی ایران انتخاب شود.

محمدی گفت : البته اقدامات دیگری انجام شده است و ما آمادگی داریم که کاروانسرای تاریخی  شاه عباسی را  به فضای فرهنگی شاخص تبدیل کنیم تا به عنوان مرکز ملی جشنواره ها ،‌اساطیر ،‌سنت و آیین های ایرانی ثبت  شود.

وی ادامه داد : تفاهم نامه بین میراث فرهنگی ، شهرداری کرج و پردیس کشاورزی دانشگاه تهرانیک حرکت ارزشمند فرهنگی است که  همه ماملزم به اجرای تمام بند های آن هستیم و امیدواریم این تفاهم نامه سرآغاز همکاری های فرهنگی در استان البرز باشد.

اهواز- ایرنا- یکی از بزرگان قوم بختیاری در خوزستان گفت: مطالبه گری…

اردبیل – ایرنا- استاندار اردبیل گفت: علیرغم شیوع ویروس کرونا مراودات…

اهواز- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری گفت: آب موجود در پشت سدها متعلق…

مراغه- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد: همه امکانات…

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

موقعیت آق تپه (تپه سفید) در محله آق تپه کرج را به همراه آدرس ساعت کاری و نظرات کاربران در نقشه نشان ببینید.

آق تپه (تپه سفید) (مکان تاریخی) در محله آق تپه کرج و دوم غربی ( نیکوکار )، بلوار ولیعصر واقع شده است و به‌صورت شبانه‌روزی به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه می‌دهد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی پایگاه سالن ورزشی 9 دی آق تپه و سالن و مجموعه ورزشی 9 دی قرار گرفته است.

آدرس دقیق: استان البرز، کرج، دوم غربی ( نیکوکار )، بلوار ولیعصر

آدرس، اطلاعات و شماره تماس و موقعیت مکانی این مکان آخرین بار توسط شکارچی™ (کاوشگر نشان) در تاریخ چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1400 در اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بررسی و به‌روز شده‌اند. (چنانچه در اطلاعات ثبت‌شده یا موقعیت جغرافیایی آق تپه (تپه سفید) کرج اشکالی مشاهده کردید می‌توانید از طریق اپلیکیشن نشان نسبت به گزارش این اشکال اقدام کنید تا پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام شود)

Ag tappeh اثر آثار جاهای مکان محل های بنای محل باستانی جاذبه دیدنی تاریخی گردشگری توریستیآق تپه کرج

عالی

“مسیریاب نشان” یک اپلیکیشن رایگان و کاربردی است که می‌توانید به وسیله آن بهترین راه رسیدن به مقصد را با توجه به مسافت و ترافیک بدست بیاورید و تا رسیدن به مقصد از راهنمایی سخنگوی فارسی استفاده کنید.نی نی سایت

آق تپه کرج
آق تپه کرج

بیشتر بخوانید!  اپال نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *